Χώρος

Τεεεελειος

Εστιατόρια με υπέροχη διακόσμηση.

Όμορφος

Εστιατόρια με όμορφους χώρους

Κανονικός

Εστιατόριο με καρέκλες και τραπέζια. Κανονικός χώρος φαγητού

Πεζοδρόμιο

Ποιος χώρος; Μερικά τραπέζια στο πεζοδρόμιο δίπλα στα αμάξια.